රාජ්‍ය දූත කාර්යාලRSS

ෆින්ලන්තයේ ගරු කොන්සල් ජනරාල්

25, රෙයින්ලන්ඩ් පෙදෙස, ,

Telephone+94 112681136
Fax0114742091
E-mail
එස්තෝනියා ජනරජයේ ගරු කොන්සල් කාර්යාලය

100, වැව පාර, ,

Telephone+94 112689566 / 112683504
Fax+94 112684080, 112689956
E-mail
ඩොමිනිකන් ජනරජයේ ගරු කොන්සල් කාර්යාලය

108 ඒ, බාන්ස් පෙදෙස, ,

Telephone+94 2677201
E-mail
ඩෙන්මාර්කයේ ගරු කොන්සල් ජනරාල්

05- 3සී, නැගෙනහිර පර්යන්තය, ලෝක වෙළඳ මධ්‍යස්තානය, ,

Telephone+94 115556699
Fax+94 115554545
E-mail
චෙක් ජනරජයේ ගෞරවනීය කොන්සල් කාර්යාලය

60/1, පාර්ක් වීදිය, ,

Telephone+94 112698020
Fax+94 115559084
E-mail
සයිප්‍රස් ජනරජයේ ගරු කොන්සල් කාර්යාලය

ග්‍රීන්ලංකා ටවර්, 8 මහල, 46, නවම් මාවත, ,

Telephone+94 112302533
Fax+94 112302534
E-mail
ක්‍රොඒෂියා ජනරජයේ ගෞරවනීය කොන්සල් කාර්යාලය

140/ඒ, ඒඉසි ගොඩනැගිල්ල, 2 මහල, වොක්ස්හෝල් වීදිය, ,

Telephone+94 115289570/3
Fax0115289571
E-mail
බොස්නියාවේ සහ හර්සෙගොව්නියාවේ ගෞරවනීය කොන්සල් කාර්යාලය

370, 1 මහල, ගාළු පාර, ,

Telephone0114326243 / 0112506829 / 0777364817
Fax+94 112573118
E-mail
බෙල්ජියමේ ගෞරවනීය කොන්සල් කාර්යාලය

05, අල්විස් පෙදෙස, ,

Telephone+94 112387511
Fax0112387510
E-mail
බෙල්රුස් රාජ්‍ය

245/47, පරණ අවිස්සාවේල්ල පාර, ,

Telephone+94 112531640 / 114346776
Fax+94 112531640
E-mail
ඕස්ට්‍රියාවේ ගෞරවනීය උපදේශනය

424, යූනියන් පෙදෙස, ,

Telephone+94 114400810
Fax+94 112698382
E-mail
පිලිපීනයේ ජනරජයේ ගෞරවනීය කොන්සල් කාර්යාලය

“ඉ ඒම් ඒල්” ගොඩනැගිල්ල, 5 මහල , 61, ඩබ්.ඒ.ඩීී රාමනායක මාවත, ,

Telephone+94 114322267 - 68
Fax+94 112300090
E-mail
නවසීලන්තයේ ගෞරවනීය කොන්සල් කාර්යාලය

329, පාර්ක් පාර,

Telephone+94 112501139
E-mail
ෆීජි දූපතේ ගෞරවනීය කොන්සල් කාර්යාලය

66-1/4, පාක් පාර, ,

Telephone+94 777 510 882
Fax+94 112307951
E-mail
වනාවටු ගරු කොන්සල් කාර්යාලය

32A මුහන්දිරම් දාබරේ මාවත, නාරහෙන්පිට, ,

Telephone0112698732/ 011693287/ 0773788732
Fax011693287
E-mail
උරුගුවේ ගෞරවනීය කොන්සල් කාර්යාලය

117, හුණුපිටිය වැව පාර, ,

Telephone+94 112438951
Fax+94 112438936
E-mail
පේරු ජනරජයේ ගරු කොන්සල් කාර්යාලය

84 වෝඩ් පෙදෙස, ,

Telephone+94 112676476
Fax+94 112697205
E-mail
පැනමාවේ ගෞරවනීය කොන්සල් කාර්යාලය

623/16ඒ. රාජගිරිය ගාඩ්න්, නාවල පාර, ,

Telephone+94 115351754
Fax+94 115333057
E-mail
මෙක්සිකෝවේ ගරු කොන්සල් කාර්යාලය

400, ඩීන්ස් පාර, ,

Telephone+94 112699236
Fax+94 112699299
E-mail
ග්වාතමාලාවේ ගෞරවනීය කොන්සල් කාර්යාලය

23 මහල, බටහිර පර්යන්තය, ලෝක වෙළඳ මධ්‍යස්ථානය

Telephone0112447381/ 011446135-0/ 0118688152 / 0777312923
E-mail
Image

Stats

There are 29038 listings, 909 categories and 102 owners in our website