සෙන්ට්‍රල් හොස්පිටල්RSS

මව්කිරි දීම

114,නොරිස් කැනල් පාර, ,

www.asirihospitals.com/The%20Central%20Hospital-1-8.html

වෛද්‍ය (මිය) දුලානි අමරසේන වෛද්‍ය ඩී එච් ලියනගේ

Telephone+94 11 4 665500
Fax+94 11 466 5544
E-mail
හෘද උරස් විශේෂඥ ශල්‍ය වෛද්‍ය

114,නොරිස් කැනල් පාර, ,

www.asirihospitals.com/The%20Central%20Hospital-1-8.html

වෛද්‍ය අජිත් කරුණාරත්න වෛද්‍ය එම් මුණසිංහ වෛද්‍ය P.N රාජපක්ෂ වෛද්‍ය පී එච් ගාමිණී රණසිංහ දොස්තර රාජිත වයි. ද සිල්වා වෛද්‍ය රජීව ආර්. පීරිස්

Telephone+94 11 4 665500
Fax+94 11 466 5544
E-mail
චර්ම රෝග විශේෂඥයා

114, නොරිස් ඇල පාර, ,

www.asirihospitals.com/The%20Central%20Hospital-1-8.html

වෛද්‍ය නිරන්ජන් ආරියසිංහ වෛද්‍ය(මිය) ජනුකා ගලහිටියාව වෛද්‍ය(මිය) චාලුක්‍ය ගුණසේකර වෛද්‍ය මහින්ද ගුණවර්ධන වෛද්‍ය අශෝක කමලදාස වෛද්‍ය (මිය) නයනි මදාරසිංහ වෛද්‍ය (මිය) සමන්ති පරණවිතාන වෛද්‍ය රම්‍යා රගුනාදන් වෛද්‍ය (මිය) ශ්‍රියානි සමරවීර වෛද්‍ය කන්දපි ...

Telephone+94 11 4 665500
Fax+94 11 466 5544
E-mail
පවුල් උපදේශක සේවා

114,නොරිස් කැනල් පාර, ,

www.asirihospitals.com/The%20Central%20Hospital-1-8.html

Dr Shantha  Hettiarachchi

Telephone+94 11 4 665500
Fax+94 11 466 5544
E-mail
මෞත්‍රික රෝග චිකිත්සාව සහ බද්ධ ශල්‍ය වෛද්‍ය

114,නොරිස් කැනල් පාර, ,

www.asirihospitals.com/The%20Central%20Hospital-1-8.html

වෛද්‍ය නිරෝෂන් සෙනෙවිරත්න වෛද්‍ය කේ උමාශංකර්

Telephone+94 11 4 665500
Fax+94 11 466 5544
E-mail
හෘද රෝග

114,නොරිස් කැනල් පාර, ,

www.asirihospitals.com/The%20Central%20Hospital-1-8.html

වෛද්‍ය සම්පත් අතුකෝරල ඩොක්ටර් ගොඩ්වින් කොන්ස්ටන්ටයින් වෛද්‍ය එස්.ආර්.ද සිල්වා වෛද්‍ය කිෂාන් ඒ ද සිල්වා වෛද්‍ය අසුංග දුනුවිල් වෛද්‍ය (මිය) නිමාලි ප්‍රනාන්දු වෛද්‍ය හේමාල් ප්‍රනාන්දු වෛද්‍ය හේමාල් ප්‍රනාන්දු (පසු විපරම්) වෛද්‍ය ගාමිණී ගලප්පත්ති වෛද ...

Telephone+94 11 4 665500
Fax+94 11 466 5544
E-mail
හෙපටෝබිලියරි ශල්‍ය වෛද්‍ය

114,නොරිස් කැනල් පාර, ,

www.asirihospitals.com/The%20Central%20Hospital-1-8.html

වෛද්‍ය චන්දික ලියනගේ

Telephone+94 11 4 665500
Fax+94 11 466 5544
E-mail
ENT ශල්‍ය වෛද්‍ය

114, නොරිස් ඇල පාර, ,

www.asirihospitals.com/The%20Central%20Hospital-1-8.html

වෛද්‍ය ආර් අබේවික්‍රම වෛද්‍ය සීතා අරඹේපොල වෛද්‍ය ආර්.පී දයාසේන ආචාර්ය ආර්.එස්.ඩ්‍රහමන් වෛද්‍ය දමින්ද දුමින්ගොආරච්චි වෛද්‍ය රවීන්ද්‍ර කිරිහේන වෛද්‍ය ශාන්ත පෙරේරා වෛද්‍ය ඩබ්ලිව් රත්නායක වෛද්‍ය රවීන්ද්‍ර රූබේරු වෛද්‍ය එම්. ෂෙරිෆ් වෛද්‍ය A.D.K.S.N ය ...

Telephone+94 11 4 665500
Fax+94 11 466 5544
E-mail
Oncologist පිළිකා රෝග විශේෂඥ

114,නොරිස් කැනල් පාර, ,

www.asirihospitals.com/The%20Central%20Hospital-1-8.html

වෛද්‍ය ප්‍රසාද් අබේසිංහ වෛද්‍ය යසන්ත ආරියරත්න වෛද්‍ය පණ්ඩුක ජයසේකර වෛද්‍ය ලක්ෂ්මන් ඔබේසේකර වෛද්‍ය (මිය) දමයන්ති පීරිස් වෛද්‍ය පී වාසල ආරච්චි වෛද්‍ය මහිලාල් විජේකෝන්

Telephone+94 11 4 665500
Fax+94 11 466 5544
E-mail
අක්ෂි ප්ලාස්ටික් ශල්ය වෛද්ය

114,නොරිස් කැනල් පාර, ,

www.asirihospitals.com/The%20Central%20Hospital-1-8.html

වෛද්‍ය චමීර බණ්ඩාර

Telephone+94 11 4 665500
Fax+94 11 466 5544
E-mail
අක්ෂි ශල්‍ය වෛද්‍ය

114, නොරිස් ඇල පාර, ,

www.asirihospitals.com/The%20Central%20Hospital-1-8.html

වෛද්‍ය බිනර අමරසිංහ වෛද්‍ය චමීර බණ්ඩාර වෛද්‍ය කපිල බන්දුතිලක වෛද්‍ය දිනේෂ් ද සිල්වා වෛද්‍ය මංගල ධනපාල වෛද්‍ය (මිය) A.L ධර්මරත්න වෛද්‍ය මධුවන්ති දිසානායක වෛද්‍ය අරුණ ප්‍රනාන්දු වෛද්‍ය (මිය) මංගල ගමගේ වෛද්‍ය රංගිකා ගුණරත්න වෛද්‍ය වාසුකී ගුරුසාමි ...

Telephone+94 11 4 665500
Fax+94 11 466 5544
E-mail
අන්තරාසර්ග විද්යාඥ / දියවැඩියා රෝග විශේෂඥයා

114, නොරිස් ඇල පාර, ,

www.asirihospitals.com/The%20Central%20Hospital-1-8.html

වෛද්‍ය සමන්ති කුරේ වෛද්‍ය චමින්ද ගරුසිංහ වෛද්‍ය නොයෙල් සෝමසුන්දරම් වෛද්‍ය (මිය) මුදිතා වීරක්කොඩි

Telephone+94 11 4 665500
Fax+94 11 466 5544
E-mail
අභ්‍යන්තර වෛද්‍ය විද්‍යාව සහ ආමාශ ආන්ත්‍ර විද්‍යාව

114,නොරිස් කැනල් පාර, ,

www.asirihospitals.com/The%20Central%20Hospital-1-8.html

වෛද්‍ය නිමල් ජයසිංහ

Telephone+94 11 4 665500
Fax+94 11 466 5544
E-mail
ආමාශ ආන්ත්රයික විශේෂඥයා - Gastroenterologist

114,නොරිස් කැනල් පාර, ,

www.asirihospitals.com/The%20Central%20Hospital-1-8.html

වෛද්‍ය එන්.එම්.එම්. නවරත්න

Telephone+94 11 4 665500
Fax+94 11 466 5544
E-mail
ආමාශ ආන්ත්රයික විශේෂඥයා ශල්‍ය වෛද්‍ය- Gastroenterologist

114,නොරිස් කැනල් පාර, ,

www.asirihospitals.com/The%20Central%20Hospital-1-8.html

මහාචාර්ය ඉෂාන් ද සොයිසා

Telephone+94 11 4 665500
Fax+94 11 466 5544
E-mail
ආමාශ ආන්ත්‍ර විද්‍යා සහ හෙපටලොජිස්ට්

114,නොරිස් කැනල් පාර, ,

www.asirihospitals.com/The%20Central%20Hospital-1-8.html

වෛද්‍ය J V සංජීව ආරියසිංහ

Telephone+94 11 4 665500
Fax+94 11 466 5544
E-mail
ආමාශ ආන්ත්‍රයික ශල්‍යය

114,නොරිස් කැනල් පාර, ,

www.asirihospitals.com/The%20Central%20Hospital-1-8.html

වෛද්‍ය M.Z බදුර්දීන් වෛද්‍ය රොහාන් සිරිවර්ධන

Telephone+94 11 4 665500
Fax+94 11 466 5544
E-mail
ආමාශ ආන්ත්‍රික ශල්‍ය වෛද්‍ය

114,නොරිස් කැනල් පාර, ,

www.asirihospitals.com/The%20Central%20Hospital-1-8.html

Dr Harsha Gamage Dr Hasanjaya Gunawardhana Dr Ranil Jayasena Dr Chandika Liyanage

Telephone+94 11 4 665500
Fax+94 11 466 5544
E-mail
ආහාරවේදි සහ පෝෂණය

114, නොරිස් ඇල පාර, ,

www.asirihospitals.com/The%20Central%20Hospital-1-8.html

එන්.එම්.එස්. හෙට්ටිගෙදර වෛද්‍ය රනිල් ජයවර්ධන E.M.M ලක්මාලි මහත්මිය සුමුදු රාජනායක මහත්මිය

Telephone+94 11 4 665500
Fax+94 11 466 5544
E-mail
ආහාරවේදියෙක්

114, නොරිස් ඇල පාර, ,

www.asirihospitals.com/The%20Central%20Hospital-1-8.html

එස්.එන්. මුතුතන්තිරි ශානිකා පෙරේරා මහත්මිය සුමුදු රාජනායක මහත්මිය

Telephone+94 11 4 665500
Fax+94 11 466 5544
E-mail
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website