ෆාමසිRSS

පවුලේ බෙහෙත් ශාලාව

675, විලියම් ගොපල්ලා මාවත, ,

Telephone0812 234 134
මිරාස් සිලෙක්ෂන්ස්

83/3, ස්ටාර් වෙළෙඳපොළ, 2 වන හරස් වීදිය, කොළඹ 11, ශ්‍රී ලංකාව, , ,

Telephone+94 63 2248213
මිරායි (පුද්) සමාගම

රිං පාර 3, අදියර 11, නි.වෙ.ක., කටුනායක, ශ්‍රී ලංකාව, , ,

Telephone+94 26 2227945
බොස්ටන් ඇන්ඩි ෆෝරස්ට් ෆමසිලිස්ටි

07, ජයන්තිපුර, ,

We are boston & forest pharmaceuticals is a company lawfully incorporated in sri lanka with the primary object of carrying on business of a importer and distributor of pharmaceuticals, cosmetics, medical devices, nutraceuticals in the sri lankan market. T ...

Telephone94 11 288 6677
Fax94 11 287 3118
විජය ෆාමසි ඇන්ඩි ගොසරි

කුරුනැගල පාර,

Telephone(+94) ( 037) 2267308
විජය ෆාමසි

බෙලිඅත්ත පාර, ,

Telephone(+94) ( 047) 2240315
වැල්ලවට්ටේ ෆාමසි

222 ගාලු පාර, ,

Telephone(+94) ( 011) 2583957
වරුන ෆාමසි ඇන්ඩි ගොසරි

493/2 හයිලෙවල් පාර, ගංගොඩවිල, ,

Telephone(+94) ( 011) 2856832
වික්ටෝරියා ෆාමසි

384 ප්‍රධාන පාර, ,

Telephone(+94) ( 034) 2232351
වසනා මෙඩිකල්ස්

509 කුරුනැගල හන්දිය,

Telephone(+94) ( 066) 2284744
ඌව ෆාමසි

20 වෙළද සංකිර්ණය, ,

Telephone(+94) ( 057) 2222680
යුනයිටඩි ෆාමසි

3/4 නුවර පාර, ,

Telephone(+94) ( 037) 2222247
යුනයිටඩි ෆාමා

22 හැව්ලොක් පාර, ,

Telephone(+94) ( 091) 2232200
යුනිටඩි ලංකා ෆාමසි පුද්ගලික සමාගම

කල්යානි මහල්බිල්ඩිම, ඔල්කොට් මාවත, ,

Telephone(+94) ( 011) 2430656
යුනියන් ඩිස්පැන්සරි

4 ඒ ශ්‍රී කරතොට නාහිමි මාවත, ,

Telephone(+94) ( 041) 2222072
යුනියන් කෙමිස්ට්‍රස්

460 යුනියන් පෙදෙස, ,

Telephone(+94) ( 011) 2692532
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website