හෝටල්: All Listings RSS

Filter listings...
168 සී ෆුඩ් ප්ලේස් චයිනිස් රෙස්ටුරන්ට්

08 සී වීව් ඇවනියු, ,

www.pnf.lk/168/

168 Sea Food Palace Chinese Restaurant is a stylish, sophisticated, Sri Lankan restaurant located in the heart of Colombo. Upon entering 168 Sea food Palace you will be wowed by the contemporary vibrant interior and themed spaces that have been designe ...

Telephone+94 718644403

Altair

0 reviews

121A, Sir James Peiris Mawatha, ,

A one of a kind, luxury structure in Colombo; Altair is renowned for its unique design and architecture. The structure is approximately 919 feet tall with 63 levels and will deliver panoramic view of the Colombo skyline.

Telephone0117466550
Directory > චාරිකා > වාසස්ථාන     removeDirectory > හෝටල් > ගාල්ල හි අැති නවාතැන්

යද්දිහිමුල්ල පාර, ,

Daffodil Holiday B&B is located at just a 3-minute walk from the beautiful Unawatuna Beach. Free WiFi access is available in the public areas of the properties. Each fan-cooled room comes with a work desk. Private bathroom comes with a shower. You can en ...

Directory > හෝටල් > තරු 5 හෝටල්

කලුන්දෑව පාර, දඹුල්ල ඔය, ,

The Kalundewa Resort has individual chalets with luxurious comforts and facilities. Enjoy a blissful escape in the lap of nature.

E-mail

Highest View

0 reviews
Highest View

129/3 සරණංකර පාර, ,

Attractively set in the City Centre district of Kandy, Highest View is situated 1.7 km from Kandy View Point, 2.4 km from Kandy Museum and 7 km from Kandy Royal Botanical Gardens. Among the facilities of this property are a restaurant, room service and a ...

MANGROVE ESCAPES

0 reviews
MANGROVE  ESCAPES

Yakshakaghoda, ,

www.mangrove-escapes.com

Ayurveda in Sri Lanka Consultation Meetings with the Doctor - He will recommend a special diet and exercises Customization of Ayurvedic Treatment Purgation Yoga (Every morning) CUISINE Nourishing for mind, body and soul, Ayurvedic Cuisine kicks ...

Telephone+94 71 828 4172
E-mail
Spa Ceylon - Signature Boutique

ජෙට්වින්ග් බ්ලු, ළෙවිසෙ පෙදෙස, ඇහුකල, ,

Premium product from Spa Ceylon, displayed in an atmospheric and themed setting, at Jetwing Blue.

Telephone312278111
Spa Ceylon Luxury Ayurveda - Resort Spa & Boutique

හෙරිටන්ස් මීගමුව, 175, ළෙවිසෙ පෙදෙස, ,

Be pampered by premium products and ayurvedic therapies.

Telephone312276067
Tusker By Sushi Kai

No. 83, ඇතුකල පාර, කට්ටුව, ,

Telephone312226999
Villa Arunalu Kandy

No 383/D, ඉලුක්මොදර ස්ටේට්, තැන්නෙකුඹුර, ,

Offering free WiFi and a terrace, Villa Arunalu Kandy is situated in Kandy, 3.1 km from Lakeside Adventist Hospital. Sri Dalada Maligawa is 3.7 km away. Free private parking is available on site. Free driver accommodation is provided.All units feature ...

අධ්‍යාපනය රැකියා සමුපකාර සකසුරුවම් සහ ණය සමිතිය අනුරාධපුර

අනුරාධපුර, ,

"Gurugedara"-"Seemasahitha Adhyapana Sewaka Samupakara Sakasuruwam Ha Naya Ganudenu Pilibada Samithiya"-Holiday Bunglow Anuradhapura

Telephone+94 25 223 5210
අධ්‍යාපනය රැකියා සමුපකාර සකසුරුවම් සහ ණය සමිතිය කතරගම

හොලිඩේ බංගලාව, ,

"Gurugedara"-"Seemasahitha Adhyapana Sewaka Samupakara Sakasuruwam Ha Naya Ganudenu Pilibada Samithiya"-Holiday Bunglow Kataragama

Telephone+94 47 223 5290
අධ්‍යාපනය රැකියා සමුපකාර සකසුරුවම් සහ ණය සමිතිය නුවරඑළිය

නුවරඑළිය, ,

"Gurugedara"-"Seemasahitha Adhyapana Sewaka Samupakara Sakasuruwam Ha Naya Ganudenu Pilibada Samithiya"-Holiday Bunglow, Nuwara-Eliya

Telephone+94 52 223 4512
අනුරාධපුර මහ නගර සභාව-සංචාරක බංගලාව

"මහා නගර සභාව", සංචාරක බංගලාව, ,

Telephone+94 25 222 2685
අපා විල්ල ඉලුකෙටියා

ඉලුකෙටියා වත්ත, වංචාවල, ,

An outdoor pool, a quiet library and massage treatments are available on-site. Its well-decorated suites and houses come with free Wi-Fi and amazing views of the surrounding scenery.Soft neutral and pastel colours are featured in all suites and houses, to ...

අමන්දා හිල්ස්

අංක 65, සරණංකර පාර, ,

www.amandahillskandy.com

It’s just 5 minutes away from the city of Kandy,this newly built hotel offers apartment type accommodation with tastefully furnished air conditioned luxury rooms.You will be having a fully furnished living area specially for you.Enjoy the stunning and wo ...

අම්බලම ලෙෂර් ලෝන්ජ්

ඉහල හංවැල්ල, ,

ambalama.lk

Telephone+94 75 966 0519
E-mail
අමාගි සංචාරක නිකේතනය සහ ස්පා

640/82, කොළඹ පාර, කුරණ, ,

www.amagiresort.com

Amagi Lagoon is a luxurious boutique resort located on a 2 acre land which borders the Negombo lagoon. It was built with the intention of providing an opportunity for guests to move into the lagoon & to experience new styles of recreation. Located just 7 ...

Telephone+ 94 31 223 8385/6/7/8
Fax+94 31 223 8389
E-mail

336 x 200 Sinhala

search

26 නොවැම්බර්, 2020
Image

Stats

There are 29038 listings, 909 categories and 102 owners in our website