වීඩියෝ ශිල්පීන්RSS

රසාංග දිසානායක

25/1 අනගාරික ධර්මපාල මාවත, ,

www.rasangadissanayake.com

Telephone+94 81 222 5288
ප්‍රසන්න හෙන්නායක ස්ටුඩියෝ

190/3ඒ පිටර් දි පෙරේරා විදිය, ,

www.prasannahennayakestudio.com

Prasanna Hennayake Studio is a company specializing in photography and videography services. During the last 29 years we have built a reputation for being the first choice for many prestigious clients, who require services of the nature in Sri Lanka. Our ...

Telephone+94 11 285 4861 / +94 11 282 0106
E-mail
පන්ඩුක දි සිල්වා

200/3 නෙලුම් පෙදෙස , කලපලුවාව, ,

pandukaphoto.blogspot.com

I am Panduka, based in Colombo - Sri Lanka. Photography for me is more than a hobby but a passion for over 40 years and pursuing photography as an honored profession. Commencing my career in the managerial sciences, ending as General Manager of ...

E-mail
පාලිත මුණසිංහ

‍6,සොෆ්ට් ඉ‍මේජ් සුටුඩියෝ, 1 හයිලෙවල් පාර, ,

පද්මකුමාර මෙත්තසේන

15ඒ මිනරිගම පෙදෙස, ,

mettasenaphoto.com

Telephone+94 66 928 106451
E-mail
ඔපෙල්මා ස්ටුඩියෝ

659 කොළඔ පාර, උතුවම්කන්ද, ,

Telephone+94 71 440 7958
E-mail
මිනල් ඩිජිටල් කලර් ලැබ්

66 ඩි හරස් පාර, ,

Telephone+94 31 487 2251
E-mail
මීඩියා ඇම්බැඩසර්ස්

42/1, 2 වන පටුමග, කඩලාන, ,

Telephone+94 77 736 8849
E-mail
මහේෂ් මානප්පෙරුම වෙඩින් ෆෝටෝගැපික්

65 කැස්බෑව පාර, ,

E-mail
ලක්ෂාන් ස්ටුඩියෝ

68 5/2 ප්‍රධාන පාර, පෙරේරා ගොඩනැගිල්ල, ,

Telephone+94 35 222 1312
E-mail
කින්ස් ලේයි පෙරේරා

59/17ඒ , ඇහැලියපොල කුමාරිහාම් මාවත, ,

E-mail
ඉන්ද්‍රනාත තේනුවර ෆෝටෝ කම්පැනි

288, දේවාලමුල්ල, දෙහිවල පාර, ,

E-mail
හෙලකමල්

70/3 මැල්දිර් පෙදෙස, ,

Telephone+94 11 282 1261
E-mail
ග්ලෝවි ඉමේජස්

29/58 දේවාලවත්ත පාර, අරුප්පොල, ,

E-mail
ෆෝටෝ ස්ටේෂන් වෙඩින් ෆෝටෝග්‍රැපික්ස්

181, ගාලු පාර, ,

www.fotostationlk.com

Harsha is the only Sri Lankan wedding photographer who won gold medals in two consecutive years in the world's largest photographic competition - Trierenberg Super Circuit and won FIAP Medals and PSA Medals. He started his photographic career in the ye ...

E-mail
ඩ්‍රීම් වෙඩින්

60, ස්ට්‍රැෆර්ඩ් ඇවෙනියු, ,

Telephone+94 71 476 4977
ඩ්‍රිම් ඉමේජ්

14, ශ්‍රී සද්දානන්ද මාවත, වෑකඩ, ,

Contact Person : Ranga Fernando Address : 14 Sri Saddhananda Mw Wekada Panadura Sri Lanka Telephone : 0382238349 Mobile : 0773640533 E-mail : [email protected]

Telephone0382238349
E-mail
ඩොමිනික් හින්දිලේ

279සි , හයිලෙවල් පාර , 6 වැනි ,තැපැල් කාර්යාලය, ,

ධනුෂ් දි කොස්තා

54 ශ්‍රී ධර්මානන්ද පාර, ,

Telephone+94 11 720 5151
E-mail
Image

Stats

There are 29038 listings, 909 categories and 103 owners in our website