සිකුරාදා, 24 මාර්තු 2023 17:10

ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකයට දැඩි බරක් වූ රාජ්‍ය ව්‍යවසාය (SOE) අංශය ප්‍රමුඛතා පදනම මත ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා හඳුනාගෙන ඇත Featured

ශ්‍රී ලංකා රජය (GOSL) වත්මන් ආර්ථික අර්බුදයෙන් ගොඩ ඒමට හැකි වන පරිදි වර්ධනය වේගවත් කිරීම සඳහා ව්‍යුහාත්මක ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ක්‍රියාවලියක් ආරම්භ කර ඇත.

වසර ගණනාවක් ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකයට දැඩි බරක් වූ රාජ්‍ය ව්‍යවසාය (SOE) අංශය ප්‍රමුඛතා පදනම මත ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා හඳුනාගෙන ඇත.

මෙම ප්‍රතිසංස්කරණ මගින් වෙළඳපල විකෘති කිරීම් අවම කිරීම, ආයතනික කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කිරීම සහ මහජනතාව සඳහා වන සේවාවේ ගුණාත්මකභාවය ඉහළ නැංවීම මගින් ඉහළ ආර්ථික ඵලදායිතාවයක් සඳහා දායක වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

වසර ගණනාවක් ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකයට දැඩි බරක් වූ රාජ්‍ය ව්‍යවසාය (SOE) අංශය ප්‍රමුඛතා පදනම මත ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා හඳුනාගෙන ඇත.

වෙළඳපල විකෘති කිරීම් අවම කිරීම, ආයතනික කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කිරීම සහ මහජනතාවට සේවයේ ගුණාත්මකභාවය ඉහළ නැංවීම මගින් ඉහළ ආර්ථික ඵලදායිතාවයක් සඳහා මෙම ප්‍රතිසංස්කරණ දායක වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ඉහත ක්‍රියාවලිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා GOSL විසින් මුදල්, ආර්ථික ස්ථායීකරණ සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති (MoF) අමාත්‍යාංශය යටතේ රජය සතු ව්‍යවසාය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ ඒකකය (SRU) පිහිටුවා ඇත.

2023 මාර්තු 13 දිනැති එහි තීරණය අනුව, අමාත්‍ය මණ්ඩලය පහත සඳහන් ව්‍යවසායන් බෙදා හැරීම ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන් අනුමත කර ඇත;

සීමාසහිත ශ්‍රී ලංකා කේටරින් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් ඇතුළුව ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම

 

Sri Lanka Telecom PLC

Sri Lanka Insurance Corporation Ltd

Canwill Holdings Pvt Ltd (Grand Hyatt Colombo)

Hotel Developers Lanka Ltd (Hilton Hotel Colombo)

Litro Gas Lanka Ltd ඇතුළුව Litro Gas Terminals (Pvt) Ltd

ලංකා හොස්පිටල් කෝපරේෂන් පීඑල්සී

SRU විසින් කීර්තිමත්, සුදුසුකම් ලත් සහ පළපුරුදු උපදේශන සමාගම් සහ/හෝ සංවර්ධන මූල්‍ය ආයතන බෙදා හැරීම් සඳහා සහාය වීම සඳහා ගනුදෙනු උපදේශන සේවා සැපයීම සඳහා පත් කරනු ලබන අතර එවැනි ගනුදෙනු උපදේශකයින් තෝරා ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය නුදුරේදීම ආරම්භ වනු ඇත.

ගණුදෙණු උපදේශකයින්, අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන්, විකුණුම්-පාර්ශවීය නිසි කඩිසරකම, තක්සේරු කිරීම, දත්ත කාමර නිර්මාණය, ගනුදෙනු උපාය මාර්ගය සහ විකිනීමට නියමිත ආයතන අලෙවිකරණය සඳහා SRU වෙත සහාය වනු ඇත.

බෙදා හැරීමේ වැඩසටහන SRU විසින් විනිවිදභාවයෙන් සහ විශ්වසනීය ලෙස සිදු කරනු ලබන අතර ආයෝජකයින් තෝරා ගැනීම EOI / RFP ක්‍රියාවලියක් සමඟ දේශීය හා ජාත්‍යන්තර පුවත්පත් වල ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට පටන් ගනී.

336 x 200 Sinhala

World News

Image

Stats

There are 29471 listings, 927 categories and 100 owners in our website