ආයුර්වේද SpaRSS

මහගෙදර සුව විවේකය - සීගිරිය

100, ගෙඩිගස්වලාන,, ,

Mahagedararetreat.com

Telephone077 900 2206
E-mail
කැමෙලියා රිසෝට් සහ ස්පා

අවුඩංගාව, කිඹිස්ස, ,

Telephone(+94) 662 054 103 (+94) 665 706 706
Fax(+94) 662 054 100
E-mail
අප්සරා ස්පා සීගිරිය

WPRH+7M2, ඉනාමළුව - සීගිරි පාර,, ,

Telephone076 030 1313
නෙළුම් පාරම්පරික ආයුර්වේද සීගිරිය @Piyasa Rest

අටවාරාහේන පාර, ඉනාමළුව, සීගිරිය,, ,

Telephone077 620 9888
SPA සෙරන්ඩිබ්

සීගිරිය ගෙස්ට් හවුස් අසල,, ,

Www.spaserndib.com

Telephone077 700 1204
E-mail
කාවේරි ආයුර්වේද නිකේතනය

ගල්කන්ද යාය පාර, අවුඩංගාව, කිඹිස්ස,, ,

www.kaveriresort.com

Telephone+94 76 440 38 10
E-mail
Athreya ආයුර්වේද හෝටලය සහ ස්පා

ගනේවල්පොල,, ,

Telephone071 667 5454 / 077 343 6106
සීගිරියේ ආයුර්වේද විලා

ඇහැලගල (සීගිරිය වනජීවී කාර්යාලය අසල),, ,

Telephone077 971 2007
ආයුර්වේද ඉසිවර පවුර

ඉසිවර පවුර, පලුතාව පාර රංගිරිගම කිඹිස්ස,, ,

Telephone077 971 2007
ත්‍රිමාල් ආයුර්වේද ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානය (සැබෑ ආයුර්වේද

කාශ්‍යපගම, හබරණ, ශ්‍රී ලංකාව, ,

Telephone076 235 3825
E-mail
ක්රිස්ටල් ස්පා

509, කෝට්ටේ පාර පිටකෝට්ටේ, ,

Telephone011 3560294 , 077 6750720
අභයභූමි ස්පා - උණවටුන

136 යද්දෙහිමුල්ල පාර,, ,

Telephone077 307 8583
Aamco ආයුර්වේද කර්මාන්ත

176, 15 A.C.M.ඉස්මයිල් මාවත,, ,

Telephone077 606 6060
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website