ඉරිදා, 04 ජූනි 2023 09:12

ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 1.7ක විදේශ විනිමය මහ බැංකුවෙන් මිල දී ගෙන  Featured

මේ වසර තුළ දක්වා ඩොලර් බිලියන 1.7 ක විදේශ විනිමය අවශෝෂණය කර ඇති අතර ඉන් මැයි මාසයේදී ඩොලර් මිලියන 662 ක ඉහළ අගයක් ලබා ගෙන ඇති අතර එමඟින් රුපියල ස්ථාවර වී ඇති බව මහ බැංකුව ඊයේ අනාවරණය කළේය.

මෙම පියවර මගින් දළ නිල සංචිත (GOR) ඩොලර් බිලියන 3.1 ක් දක්වා අඛණ්ඩව ඉහළ යාම සහතික කළ අතර එයින් භාවිතා කළ හැකි මුදල ඩොලර් බිලියන 1.6 කි.

 එක්සත් ජනපද ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියලේ අගය 24% කින් ඉහළ ගොස් ඇත.

336 x 200 Sinhala

World News

Image

Stats

There are 29915 listings, 1184 categories and 93 owners in our website