මීගමුවෙ හි අැති නවාතැන්: All Listings RSS

Filter listings...
Spa Ceylon - Signature Boutique

ජෙට්වින්ග් බ්ලු, ළෙවිසෙ පෙදෙස, ඇහුකල, ,

Premium product from Spa Ceylon, displayed in an atmospheric and themed setting, at Jetwing Blue.

Telephone312278111
Spa Ceylon Luxury Ayurveda - Resort Spa & Boutique

හෙරිටන්ස් මීගමුව, 175, ළෙවිසෙ පෙදෙස, ,

Be pampered by premium products and ayurvedic therapies.

Telephone312276067
Tusker By Sushi Kai

No. 83, ඇතුකල පාර, කට්ටුව, ,

Telephone312226999
එයාර්පෝර්ට් විලා

කොළඹ - මීගමුව පාර, ,

www.airportvilla.com

Telephone+94-71 444 1300
E-mail
ද ගේට්වේ හොටෙල් එයාපෝට්

234-238, කොළඹ - මීගමුව පාර, සීදුව, ,

www.thegatewayhotels.com/airport-garden-colombo/overview.htm

Telephone+94 11 544 0000
E-mail
ද වලව්වහොටෙල්

මිනුවන්ගොඩ පාර, කොටුගොඩ, ,

www.thewallawwa.com

Telephone+94 11 228 1050
E-mail
නියෝ නිවාඩු නිකේතනය

දෙවන පටුමග ,ලියනගේමුල්ල,කටුනායක, ,

www.booking.com/hotel/lk/neo-holiday-home.en-gb.html?aid=357

About Us With those concepts we are going to provide a very Welcoming, homely, child friendly, family friendly accommodation and all the facilities, because we are very concern about your comfort while you are staying with us. While in holiday for t ...

Telephone+ 94 11 225 2197
Fax+94 11 225 2197
E-mail
පාම් විලේජ් හොටෙල්

262, පැරණි කොළඹ පාර, ,

www.palmvillagehotel.com

262, Old Colombo Road, Uswetakeiyawa

Telephone+94 11 782 8114
Fax+94 11 293 0766
E-mail
පෙගසුස් රිෆ් හෝටලය

හැදල, ,

www.pegasusreefhotel.com

Telephone+94 11 293 0205
E-mail
මිසුකි ප්ලාසා හෝටලය

309, මීගමුව පාර, ,

hotelmisukiplaza.com

Welcome to Misuki Plaza HotelMisuki Plaza Hotel is a luxurious hotel with all the facilities one needs including Luxury Rooms, Restaurant, Bar, Swimming Pool, Gym, Spa etc. Misuki Plaza Hotel has three banquet halls which can serve up to 350 people at a t ...

Telephone+94 11 311 5888
E-mail

මෝය

0 reviews
මෝය

අමාගි අග්‍රා, 640/82, කොළඹ පාර, කුරන, ,

A family oriented luxury boutique hotel that offers an range of modern amenities.

Telephone312238385
වෙස්ට් වෝටර් රිසෝට්

136 ඩී, ලුම්බිණි උයන, ජා-ඇල පාර, අඹන්විට, ,

www.wetwaterresort.com

Telephone+94 33 222 6886
E-mail
Image

Stats

There are 29038 listings, 909 categories and 102 owners in our website