දෙපාර්තමේන්තුRSS

Show map
විභාග දෙපාර්තමේන්තුව

විභහග දෙපාර්තමේන්තුව පැලවත්ත, ,

www.exams.gov.lk

Telephone+94-11-2786200, 2784203/4
Fax+94 - 112785220
E-mail
සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව

34, ඩබ්.ඒ.ඩී. රාමණායක මාවත,, ,

www.excise.gov.lk

මුදල් හා ක්‍රම සම්පාදන අමාත්‍යාංශයේ මෙහෙයවීම සහ මාර්ගෝපදේශකත්වය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුවට, රජයේ ප්‍රතිපත්ති හා ඒවාට අදාල සුරාබදු ආදායම් සුරැකීම හා එකතු කිරිම ඇතුළු කටයුතු සඳහා නෛතික අධිකාරය ලැබෙන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම ලංකා නීති ප්‍රඥප්ති සං ...

Telephone9411-2300904
Fax9411-2303258
E-mail
අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව

කෘෂි අපනයන දෙපාර්තමේන්තුව 1095,නුවර පාර, ,

www.exportagridept.gov.lk

අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව (DEA) කුරුඳු, ගම්මිරිස්, එනසල්, කරාඹු නැටි, සාදික්කා, කෝපි, කොකෝ, වැනිලා, බුලත්, පැඟිරි, සේර හා පුවක් යන බහු වාර්ගික, අපනයන කෘෂි බෝග (EAC) කාණ්ඩය, සංවර්ධනයට හා එම බෝගවල නිෂ්පාදනය, නිෂ්පාදනවල තත්වය හා ගුණාත්මක බව වැඩි දියුණු ක ...

Telephone94812388651,94812386018,94812386019
Fax94812388738,94812388362,94812388365
ශ්‍රී ලංකා රේගුව

40,ප්‍රධාන වීදිය","කොළඹ 11,

www.customs.gov.lk

Telephone+94 11 2470945-8
Fax+94 11 2446364
E-mail
වාණිජ දෙපාර්තමේන්තුව

කොළඹ 02,

www.doc.gov.lk

දෙපාර්තමේන්තුවේ මෙහෙවර “රටේ සමස්ත නිෂ්පාදනය, ආදායම සහ රැකියා අවස්ථා වැඩි කිරීම තුළින් සහ එමගින් ශ්‍රී ලංකාවේ සමස්ත ආර්ථික වර්ධනයට දායකත්වයක් ලබා දෙමින් ජන ජීවිතයේ ගුණාත්මක බව ඉහළ නංවා හොඳ ජීවන මට්ටමක් ජනතාවට ලබා දීමේ අරමුණ පෙරදැරි කරගෙන රජයේ වෙළඳ ප්‍රත ...

Telephone+94 011 2329733 / +94 011 2346114
Fax+94 011 2430233 / +94 011 2382490
E-mail
සමූපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

330, යුනියන් පෙදෙස,, ,

www.coop.gov.lk

අපගේ දර්ශනය ජනතා ව්‍යවසායක් ලෙස තිරසාර සංවර්ධනයට සමුපකාරය මෙහෙවර ශ්‍රී ලංකාවේ සමුපකාර ව්‍යාපාරය ජනතා ව්‍යවසායක් ලෙස සංවර්ධනය කිරීම සඳහා සානුබලය සපයමින්, සමුපකාර සමිතිවල යහපාලනය ගොඩ නැගීම සඳහා පුළුල් ලෙස මැදිහත්වීම. ව්‍යවස්ථාපිත බලය 1992 අංක 11 හා ...

Telephone94 11 2478373
Fax94 11 2478386
E-mail
වෙරළ සම්පත් සංරක්ෂණ සහ කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තුව

4 වන මහළ, ධීවර අමාත්‍යාංශ ගොඩනැගිල්ල, නව මහ ලේකම් කාර්යාලය, මාළිගාවත්ත, මරදාන, ,

www.coastal.gov.lk

වෙරළ ඛාදනය වැළැක්වීම පිළිබඳ කාර්යය ශත වර්ෂ ගණනාවක ඉතිහාසයක් සතු කාර්යයක් වන අතර 1963ට පෙර වෙරළ ආරක්ෂණ කටයුතු විටින් විට ‍ විවිධ දෙපාර්තමේන්තු විසින් සිදු කරන ලදී. වෙරළ ඛාදනය වැළැක්වීම යන කාර්යය සඳහා පුළුල් ප්‍රවේශයක වැදගත්කම අව‍බෝධ කරගත් රජය 1963දී කොළඹ ...

Telephone+94 11 244 9754
Fax+94 11 243 8005
E-mail
සිවිල් ආරක්‌ෂක දෙපාර්තමේන්තුව

23, දුම්රියපල පාර, බම්බලපිටිය,, ,

www.csd.lk

Telephone+94 11 2554797
ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව

සංඛ්‍යාණ මන්දිරය, 306/71, පොල්දූව මාවත, ,

www.statistics.gov.lk

Telephone+94 11 2147000
E-mail
බෞද්ධ කටයුතු පිළිබඳ දෙපාර්තමේන්තුව

"දහම්පාය" නො. 135, ශ්‍රීමත් අනගාරික ධර්මපාල මාවත, ,

www.buddhistdept.gov.lk

Telephone+94-11-2337315
Fax+94-11-2337355
E-mail
ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුව

දෙවන මහල, සෙත්සිරිපාය,

www.buildings.gov.lk

අපේ දැක්ම ජාතියට ගුණාත්මකභාවයෙන් ඉහළ සේවාවන් සැපයීම සඳහා රාජ්‍ය අංශයේ ආයතන සතුව ආරක්ෂිත, අරපිරිමැසුම් දායක, තිරසර සහ දර්ශනීය ඉදිකිරීම් පරිසරයක් තිබෙන බව සහතික කිරීම පිණීස ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් කාර්යයන්හි තාක්ෂණික බල අධිකාරිය බවට පත්විම. අපේ මෙහෙවර කැපව ...

Telephone+94 11 2862917 / 2862921 / 2862922 / 2889456
E-mail
ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුව

මහරගම,

www.ayurveda.gov.lk

Telephone+94 11 2896911 / +94 11 2896912
E-mail
නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව

තැ.පෙ 502, අලුත්කඩේ,, ,

www.attorneygeneral.gov.lk

Telephone+94 (11) 2147888
Fax+94 (11) 243 6421
E-mail
පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව

සර් මාකස් ප්‍රනාන්දු මාවත, ,

www.archaeology.gov.lk

දැක්ම ශ්‍රී ලංකා පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ දැක්ම වනුයේ ශ්‍රී ලංකාවේ පුරාවිද්‍යාත්මක උරුමය පිළිබඳ නිසි කළමනාකරණය ප්‍රවර්ධනය කිරීම යි. මෙහෙවර ශ්‍රී ලංකාවේ පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ මෙහෙවර වනුයේ මෙරට පුරාවිද්‍යාත්මක උරුමය කළමනාකරණය කිරීමේ අග්‍රගණ්‍ය ...

Telephone+94-11-2695255
සත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය

ගන්නෝරුව,

www.daph.gov.lk

Telephone081-2388462, 081-2388189, 081-2388337, 081-2388120
Fax081-2388470
Image

Stats

There are 28560 listings, 863 categories and 102 owners in our website