දෙපාර්තමේන්තුRSS

මහා භාරකාර දෙපාර්තමේන්තුව

02, බුලර්ස් පටුමග, කොළඹ 07,

www.publictrustee.gov.lk

මහභාරකාර දෙපාර්තමේන්තුව පිහිටුවන ලද්දේ 1930 නොවැම්බර් මස 22 වැනි දා ය. දෙපාර්තමේන්තුව 1931 දී සිය මෙභෙයුම් කටයුතු හය දෙනෙකුගෙන් සමන්විත කාර්ය මණ්ඩලයක් ඇතුව ආරම්භ කළේ ය. එම කාර්යමණ්ඩලයට මහභාරකාරතැන, ගැසට් කරනු ලැබූ නිලධාරීහු දෙදෙනෙක් එක් ලිපිකරු නිලධාරියෙක ...

Telephone0112581690
E-mail
මිනුම් ඒකක, ප්‍රමිති සහ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

පිටිපන, මා හේන වත්ත, ,

www.measurementsdept.gov.lk

Telephone+94-11-2182250
Fax+94-11-2182259
E-mail
කාළගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව

383,බෞද්ධාලෝක මාවත,, ,

www.meteo.gov.lk

අපගේ දැක්ම කාලගුණය හා දේශගුණය පිළිබඳ සේවාවන් සඳහා බුද්ධි විශිෂ්ටතම මධ්‍යස්ථානයක් වශයෙන් පැවතීම. අපගේ මෙහෙවර ජාතික ශුභසිද්ධියට හා අන්තර්ජාතික ප්‍රමිතීන්ට අනුකූල වෙමින් රාජ්‍ය ආයතන වලට සහ පෞද්ගලික අංශයේ ආයතන වලට සහ මහජනයාට කාලගුණ විද්‍යාව, ගුවන් කා ...

Telephone(+94) 11 269 4846, 269 4847, 268 1647
Fax(+94) 11 269 8311
E-mail
මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව

අංක 341,ඇල්විටිගල මාවත,, ,

www.motortraffic.gov.lk

අපගේ දැක්ම විශිෂ්ඨ මෝටර් වාහන නියාමනයෙන් ඉහල මහජන ප්‍රසාදය" හිමි කර ගැනීමයි අපගේ මෙහෙවර අභිප්‍රේරණය වූ සේවක සමූහයේ සාමූහික ප්‍රයත්නය හා නවීන තාක්‍ෂණය යොදා ගනිමින් මෝටර් වාහන පනත හා අනෙකුත් නීති රෙගුලාසි ප්‍රශස්ථ ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් ඉහල මහජන ...

Telephone011-2694331/2694332/2694333
E-mail
ජාතික ලේඛනාරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව

කොළඹ 07,

www.archives.gov.lk

දර්ශනය සංස්කෘතික දායාදයේ කොටසක් ලෙස රාජ්‍ය ලේඛන විධිමත් කළමනාකරණය සහ සංරක්ෂණය මෙහෙවර ජාතික ලේඛනාරක්ෂක නීතිය සහ ඊට අදාල නීති හා රෙගුලාසි ක්‍රියාත්මක කිරීම, ස්ථිර සංරක්ෂණය සඳහා රාජ්‍ය ලේඛන සහ අද්විතීය ‍ලේඛන ආබද්ධ කර ගැනීම, සම්ප්‍රදායික හා සම්ප්‍රදායික ...

Telephone+94-11 2694523, +94-11 2696917
Fax+94-11 2694419, +94-11 2693309
ජාතික කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තුව

තැ.පෙ. 854, සර් මාර්කස් ප්‍රනාන්දු මාවත, ,

www.museum.gov.lk

කොළඹ කෞතුකාගාරය යනුවෙන් ප්‍රථමයෙන් හඳුන්වනු ලැබූ වර්තමාන ජාතික කෞතුකාගාරය පිහිටුවන ලද්දේ 1877 ජනවාරි 01 දිනය. එදා ශ්‍රී ලංකාවේ ආණ්ඩුකාරවරයා වූ ශ්‍රීමත් විලියම් හෙන්රි ග්‍රෙගරි එහි ආදිකර්තෘ විය. වර්ෂ 1872 දී ග්‍රෙගරි ආණ්ඩුකාර පදවියට පත් කිරීමත් සමඟ ප්‍රසි ...

Telephone0094 11 2695366
Fax0094 11 2692092
E-mail
ජාතික භෞතික සැලසුම් දෙපාර්තමේන්තුව

5 වන මහල, සෙත්සිරිපාය, බත්තරමුල්ල,

www.nppd.gov.lk

2000 අංක 49 දරණ නාගරික හා රාජ්‍ය සැළසුම් (සංශෝධිත) පනත 2000 අගෝස්තු 9 වන දින ශ්‍රී ලංකා ‍පාර්ලිමේන්තුව මගින් ඒකමතිකව අනුමත වූ අතර පැවති නාගරික සහ රාජ්‍ය සැළසුම් දෙපාර්තමේන්තුව වෙනුවට ජාතික භෞතික සැළසුම් දෙපාර්තමෙන්තුව ස්ථාපිත කිරිම සඳහා නිළ අවසරය ලැබීය. ම ...

Telephone+94115550601
Fax+94112872061
E-mail
රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තුව

භාෂා මන්දිරය"",අංක 341/7,කෝට්ටේ පාර, ,

www.languagesdept.gov.lk

1956 අංක 33 දරන රාජ්‍ය භාෂා පනත ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ආයතනය ලෙස 1956.10.01 දින රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තුව ස්ථාපනය කරන ලදී. 1987 – 13 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සහ 1988-16 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය අනුව සිංහල හා දෙමළ භාෂා ද්විත්වය ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය භාෂා ...

Telephone+ 94 11 2888934
Fax+ 94 11 2888928
E-mail
විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව

විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව, මාලිගාවත්ත, ,

www.pensions.gov.lk

Telephone011-2209870
Fax011-2386469
ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය

පොලිස් මූලස්ථානය, ,

Our Vision Towards a Peaceful environment to live with confidence, without fear of Crime and Violence. Our Mission Sri Lanka Police is committed and confident to uphold and enforce the law of the land, to preserve the public order, prevent cri ...

Telephone+94 11 2421111
ශ්‍රී ලංකා තැපෑල

310, ඩී.ආර් විජේවර්ධන මාවත,, ,

www.slpost.gov.lk

Telephone+94-112328301-3
Fax+ 94 011 2440555
E-mail
බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව

150, Baseline Road, Colombo 09

www.prisons.gov.lk

THE VISION THE MISSION THE KEY FUNCTIONS The reception of Prisoners of every description committed or remanded under the authority of any court in the country and the provision of security, nutrition and maintenance for them in accordance w ...

Telephone+94-11-4677177
Fax+94-11-4677180
E-mail
ආගමන සහ විගමන දෙපාර්තමේන්තුව

"සුහුරුපාය", ශ්‍රී සුභූතිපුර පාර,

www.immigration.gov.lk

අපගේ දැක්ම කලාපයේ ප්‍රමුඛතම ආගමන හා විගමන සේවාව බවට පත්වීම. අපගේ මෙහෙවර ජාතික ආරක්ෂාව හා සමාජ හර පද්ධතිය සුරක්ෂිත කිරිම සහ ආර්ථික සංවර්ධනයට ඉඩ ප්‍රස්ථා සලසමින් රටින් බැහැරවන්නන් හා ඇතුළුවන්නන් නියාමනය කිරිම සහ පුරවැසි සේවා සැපයීම. ආගමන විගමන දෙප ...

Telephone94-11-5329000
Fax94-11-2674621
E-mail
හින්දු ආගමික සහ සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව

248 - 1/1 ගාලු පාර,, ,

www.hindudept.gov.lk

දැක්ම ශ්‍රී ලංකාව තුළ හින්දු ආගම සහ සංස්කෘතිය සුරක්ෂිත කිරීම සහ මනාව පිහිටුවීම. මෙහෙවර හින්දු ආගම, හින්දු සංස්කෘතිය, කලා සහ හින්දු ආගමික අධ්‍යාපනය සුරක්ෂිත කිරීමට, ප්‍රවර්ධනය කිරීමට සහ පෝෂණය කිරීමට සක්‍රිය වශයෙන් දායක වීම. ඉතිහාසය හින්දු ආගමික සහ ...

Telephone+94 11 2552641
Fax+94 11 2552825
E-mail
දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව

සර් චිත්තම්පලම් ඒ. ගාඩිනියර් මාවත,, ,

www.ird.gov.lk

මුල් පිටුව :: අප පිළිබඳව :: අප දැක්ම ස​හ මෙහෙවර දැක්ම​​​ මනා පුහුණුවක් සහ කැපවීමක් සහිත කාර්ය මණ්ඩලයකින් යුතුව බදු ගෙවන ජනතාව උදෙසා මා හැඟි සේවයක් ඉටු කරන්නා වූ, බදු ගෙවන්නා කෙරෙහි හිතෛෂී බදු පරිපාලකයෙක් බවට පත් වීම. මෙහෙවර බදු ගෙවීම කෙරෙ ...

Telephone011 213 5135
Fax011 233 7777
වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව

230, බෞද්ධාලෝක මාවත, ,

www.irrigation.gov.lk

‍මෙහෙවර වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව රජයේ ප‍්‍රතිපත්ති රාමුව තුළ ක‍්‍රියාත්මක වෙමින් ආහාර, ජීවනෝපාය හා පරිසරය වෙනුවෙන් භූමි හා ජල සම්පත් තිරසාර ලෙස කළමනාකරණය කිරීම හා වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා පහසුකම් සලසනු ඇත. “දැක්ම" ශ‍්‍රී ලංකාවේ සමාජ ආර්ථික සංවර්ධන ...

Telephone+94 112 581 162
E-mail
කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව

කම්කරු මහලේකම් කාර්යාලය,නාරාහේන්පිට ,, ,

www.labourdept.gov.lk

සංක්‍රමණික ඉන්දියානු වතු කම්කරුවන් සඳහා සුභසාධනය සැපයීමේ අරමුණ ඇතිව 1923 අංක 01 දරන ඉන්දියානු ආගමනික කම්කරු ප්‍රඥප්තිය යටතේ කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව ආරම්භ කරන ලදී. දේශීය ශ්‍රම බලකායේ වැදගත්කම ක්‍රම ක්‍රමයෙන් අවබෝධ වීමත් සමඟම ශ්‍රම බලකායේ ආරක්ෂාව හා සුභසාධනයට ...

Telephone+94-11-2581142 / +94-11-2581143
Fax0094-11-2581145
E-mail
කර්මාණ්ත දෙපාර්තමේන්ත ( W.P )

204, ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත, බත්තරමුල්ල,

www.industries.wpc.gov.lk

Our Vision To become the leader in the provision of services to the fields of Small Industries and Handicrafts Industries within the Western Province. Our Mission Uplift of the productivity in the field of Small Industries within the Western Province ...

Telephone+94 11 2883471
Fax+94 11 2883472
ආනයන හා අපනයන පාලන දෙපාර්තමේන්තුව

75 1/3, 1 වන මහල, හේමාස් ගොඩනැගිල්ල, යෝක් වීදිය,

www.imexport.gov.lk

Telephone+94-112-326774
Fax+94-112-328486
E-mail
බාහිර සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව

3 වන මහල, මහා භාණ්ඩාගාරය ලේකම් ගොඩනැගිල්ල, කොළඹ 01,

www.erd.gov.lk

දැක්ම ශ්‍රී ලංකාව ඉහළ මධ්‍යම ආදායම් මට්ටමට ළඟා වීමේදී අවශ්‍ය වන ආර්ථික වර්ධනය උදෙසා විදේශ මූල්‍ය සම්පත් ඒකරාශී කිරීම හා කළමනාකරණයට උචිත දැනුමෙන් හා නිපුනත්වයෙන් මනාව පරිපූර්ණ වීම. මෙහෙවර රට තුල ණය තිරසාරත්වය දිගුකාලීනව පවත්වාගෙන යමින් ශ්‍රී ලංකා ...

Telephone2484500;2484600;2484700
Fax2447633;2387153
E-mail

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 35106 listings, 1279 categories and 92 owners in our website