තානාපති කාර්යාල: All Listings RSS

Filter listings...
Show map
අයිවීඑස් ගෝලිය සේවා සීමාසහිත පුද්ගලික ආයතනය

129, පිලිප් ගුණවර්ධන මාවත, , , 500

Welcome to the official IVS Lanka Pvt. Ltd India Visa, Passport Centre & Overseas citizen of India application Sri Lanka information source. This website is all about Indian visas and Passport. Before traveling to India, a citizen of a foreign country ...

Telephone+94 11 255 9435
E-mail
ඇෆ්ගනිස්තාන තානාපති කාර්යාලය

Q Kabul Hotel and Business Complex, Taimany Wat Sabequa Square Airport and Continental 40M Road, ,

Office Address : Q Kabul Hotel and Business Complex, Taimany Wat Sabequa Square Airport and Continental 40M Road, Kabul - Afghanistan Office Days : Monday to Friday Office Hours : 8.30 a.m. to 4.30 p.m. Time Difference : - 1.00 hour Country Code ...

Telephone202231952
Fax202231953
E-mail
ඇෆ්ගනිස්ථානය

කොළඹ, , , , 700

AfghanistanPhone :0094 11 23123Fax : 0094 11 123213Email : [email protected]

Telephone0094 11 23123
Fax0094 11 123213
E-mail
ඉතලි එමිබසි

55, ජාවත්ත පාර, ,

www.italy-vfs.com

55, Jawatta Road, Colombo 5. Phone :0094 11 508418 OR 0094 11 588388 Fax : 074 712272 Email : [email protected]

Telephone+94 11 258 8388
Fax+94 11 258 8622
E-mail
ඉතාලිය

55, ජාවත්ත පාර, , , 700

Telephone+94 11 508 418
E-mail
ඉතියෝපියානු තානාපති කාර්යාලය

අංක 875, ,

අදීස් අබාබා, ඉතියෝපියාව

Telephone+251 116154681, +251 118334175
Fax+251 116154785
E-mail
ඉන්ඩියන් හයි කමිෂන්

36-38, ගාලු පාර,

www.hcicolombo.org

36-38, Galle Road, Colombo 3. Phone :0094 11 2421605 OR 0094 11 2422788 Email : [email protected] OR [email protected]

Telephone+94 11 232 7587 / +94 11 242 1605
Fax+94 11 244 6403 / +94 11 244 8166
E-mail
ඉන්දියාව

36/38, ගාලු පාර, , , 300

Telephone+94 11 242 1605 / +94 11 242 2788
E-mail
ඉන්දුනිසියා එමිබසිය

400/50,සරානා පාර, ,

Address: 400/50,Sarana Road, Off Bauddhaloka Mawatha, Colombo 7 Contact Number:2674337

Telephone+9411 267 4337
ඉරප් එමිබසි

19, බාන්ස් පෙදෙස,

19, Barnes Place, Colombo 7. Phone :0094 11 2698733

Telephone+94 11 269 8600

ඉරාකය

0 reviews
ඉරාකය

19, බාර්න්ස් පෙදෙස, , , 700

Telephone+94 11 269 8733
ඊජිප්තුව

39, ආචාර්ය ලෙස්ටර් ජේම්ස් පීරිස් මාවත, , , 500

Telephone+94 11 258 3621 / +94 11 250 8752
E-mail
ඕස්ට්‍රේලියා

21, ආර් ජී සේනානායක මාවත, , , , 700

Australia 21, Gregory?? Road, Colombo 07Phone : 0094 11 2463200Fax : 0061262396166Email : [email protected]

Telephone0094 11 2463200
Fax61262396166
E-mail
කැනඩාව

6, ආර් ජී සේනානායක මාවත, , , , 700

Canada6, Gregory?? Road P O Box 1006 Colombo 07 Phone : 0094 11 5226232 OR 0094 11 5226298Email : [email protected]

Telephone0094 11 5226232 OR 0
E-mail
කැනේඩියන් හයි කොමිෂන්

33ඒ, 5 වැනි පාර, කොල්ලුපිටිය,

www.canadainternational.gc.ca/sri_lanka/index.aspx?lang=eng

6, Gregory’s Road P O Box 1006 Colombo 07 Phone : 0094 11 5226232 OR 0094 11 5226298 Email : [email protected]

Telephone+94 11 522 6232
Fax+94 11 522 6296
E-mail
කියුබා

15/9, මෙට්ලන්ඩ් චන්ද්‍රවංකය, , , 700

Telephone+94 11 267 7170
කියුබා එමිබසි

අංක.27, ඇන්ඩ්‍රසන් පාර,

www.cubadiplomatica.cu/srilanka/EN/Home.aspx

Telephone+94 11 250 1583
Fax+94 11 259 4381
E-mail
කිවි වීසා - අධ්‍යයන හා සංචාරක මධ්‍යස්ථානය

10370, ගල්කිස්ස, ,

About Specialized consultation in New Zealand Migration Description We provide 100% free of charge, A to Z guidance for New Zealand student visa.

Telephone+94 11 273 3713
E-mail
කුවෙටි එමිබසි

292, බෙෘද්ධාලෝක මාවත,

www.kuwaitembassy.net

292, Bauddhaloka Mawatha, Colombo 07 Phone :0094 11 2597958-60 Email : [email protected]

Telephone+94 11 259 7958 / +94 11 259 7960
Fax+94 11 259 7954
E-mail
කුවේට්

292, බෞද්ධාලෝක මාවත, , , 700

Telephone+94 11 259 7958-60
E-mail
Image

Stats

There are 28559 listings, 863 categories and 102 owners in our website