අධ්‍යාපන: All Listings RSS

Filter listings...
බ්‍රිටීෂ් කොලේජ් - සූපශාස්ත්‍ර පාඨමාලාව

788/4 (පළමු මහල), චෙම්මානි පාර, නල්ලූර්, ,

edu.kugroup.info

Telephone0777302882 /021-3208342
මේනක සූපශ්‍රාස්ත්‍ර ඇකඩමිය

menaka-culinary-art-pvt-ltd.business.site

Telephone077 229 2329
E-mail
සී4 කේක් පුහුණු පංති

www.facebook.com/C4cakeInstitution/

Telephone+960 775-4994
E-mail
කේක් පංති නුගේගොඩ

නුගේගොඩ, ,

Telephone0712302966
E-mail
කේක් පංති

7, ඩබ්.ඒ. සිල්වා මාවත, ,

Telephone077 30 985 29
ඔන්ලයින් පංති ඉංග්‍රීසි භාෂාව

කොළඹ 07, ,

1 සිට සාමාන්‍ය පෙළ ශ්‍රේණිය සහ උසස් පෙළදක්වා කථා කිරීම / කියවීම / ලිවීම / සවන්දීමේ කුසලතා, අවබෝධය, වාග් මාලාව

Telephone- 076 412 66 77
ඔන්ලයින් අධ්‍යාපනය

www.facebook.com/ONLINEteachingSL/

Telephone077 427 5776
E-mail
ඔන්ලයින් අධ්‍යාපනය ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය

ජයවර්ධනපුර ගංගොඩවිල, ,

www.sjp.ac.lk

Telephone+94 11 2758000, +94 11 2802022, +94 11 2801024, +94 11 2801025
E-mail
ලෝසාකා ඇකඩමිය

16/1 / සී, 1 වන පටුමග, බණ්ඩාරනායක මාවත, ,

Telephone071 440 1456
ජුලිස්ටන් ලංකා - හෝටල් පාසැල

1, වීරසිං මාවත, ගාලු පාර, ,

www.julistonlanka.com

Telephone+94 38 5671582 +94 38 4281499 +94 38 4933049 +94 38 4933048
Fax+94 38 4281499
E-mail
සවුන්ඩ් ඒෂියා මියුසික් ඇකඩමිය

18/49A, එවර්ග්‍රීන් වත්ත ඊ.ඩී. දාබරේ පාර, ,

www.sound-asia.com

Telephone+94 11 255 5564 / 74 - +94 77 725 5445
E-mail
Image

Stats

There are 29038 listings, 909 categories and 102 owners in our website